ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

Σύνολο εγγραφών στην έρευνα : 136

Αποτελέσματα
Σύνολο εγγραφών σε αυτό το ερώτημα:170
Σύνολο εγγραφών στο ερωτηματολόγιο:170
Ποσοστό συνόλου:100.00%
 
Summary for HELLENIC1
Eπιθυμείτε τη  ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ  ώστε να εμπλακεί το σύνολο της κοινωνίας στην διαδικασία διαμόρφωσης του;
Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό
Ναι (Y) 112 65.88%  
Όχι (N) 24 14.12%  
Καμία απάντηση 2 1.18%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 32 18.82%