Δημοψήφισμα για το Μακεδονικό ζήτημα

Σύνολο εγγραφών στην έρευνα : 1271

Αποτελέσματα
Σύνολο εγγραφών σε αυτό το ερώτημα:1403
Σύνολο εγγραφών στο ερωτηματολόγιο:1403
Ποσοστό συνόλου:100.00%
 
Summary for MAK01
Να περιλαμβάνει το κράτος των Σκοπίων τον όρο "MAKEΔΟΝΙΑ";
Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό
Ναι (Y) 104 7.41%  
Όχι (N) 1167 83.18%  
Καμία απάντηση 3 0.21%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 129 9.19%