Δημοψήφισμα για το Μακεδονικό ζήτημα

Σύνολο εγγραφών στην έρευνα : 1257

Αποτελέσματα
Σύνολο εγγραφών σε αυτό το ερώτημα:1387
Σύνολο εγγραφών στο ερωτηματολόγιο:1387
Ποσοστό συνόλου:100.00%
Summary for MAK01
Να περιλαμβάνει το κράτος των Σκοπίων τον όρο "MAKEΔΟΝΙΑ";
Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό
Ναι (Y) 104 7.50%  
Όχι (N) 1153 83.13%  
Καμία απάντηση 3 0.22%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 127 9.16%