Δημοψήφισμα για το Μακεδονικό ζήτημα

Σύνολο εγγραφών στην έρευνα : 1231

Αποτελέσματα
Σύνολο εγγραφών σε αυτό το ερώτημα:1358
Σύνολο εγγραφών στο ερωτηματολόγιο:1358
Ποσοστό συνόλου:100.00%
Summary for MAK01
Να περιλαμβάνει το κράτος των Σκοπίων τον όρο "MAKEΔΟΝΙΑ";
Απάντηση Μέτρηση Ποσοστό
Ναι (Y) 103 7.58%  
Όχι (N) 1128 83.06%  
Καμία απάντηση 3 0.22%  
Μη ολοκληρωμένο ή μη εμφανιζόμενο 124 9.13%